MENU

Menu główne

biuro@roof-control.pl
+48 698 020 900

Metody elektryczne

Próba szczelności dachu może przebiegać z użyciem wielu różnych metod, wśród których znajdują się metody elektryczne. Są one całkowicie bezinwazyjne, a najpopularniejsze z nich to metoda potencjału pola, tzw. metoda Leopoma (idealna do diagnostyki dachów płaskich z pominięciem tych skonstruowanych na membranie EPDM) oraz metoda elektryczna na sucho przy użyciu przenośnego generatora prądu (za jej pomocą można przeprowadzać próbę szczelności dachów żelbetowych, stalowych i drewnianych). Z uwagi na poziom trudności badania i niezbędny do jego wykonania sprzęt, próby szczelności za pomocą metod elektrycznych powinny być wykonywane przez profesjonalistów.

Metoda potencjału pola (metoda Leopoma)

Metoda potencjału pola zaliczana jest do elektrycznych systemów pomiaru nieszczelności pokryć dachowych. Metoda może slużyć do diagnostyki i utrzymania dachów płaskich, z wyjątkiem dachów na membranie EPDM.

Metoda Leopoma jest szczególnie przydatna w przypadku tzw. dachow zielonych, odwróconych, balastowych, ponieważ pozwala na odnalezienie dokładnego miejsca nieszczelności pokrycia dachowego, bez usuwania warstw znajdujących się na hydroizolacji.

Zestaw pomiarowy sklada się z dwóch głownych elementow: modułu generatora i jednostki detektora. Przyłożenie napiecia do badanej folii odbywa się poprzez instalację obwodu pierścieniowego z pozytywnym biegunem na wierzchniej powierzchni uszczelniającej oraz przewodu uziemiającego z negatywnym biegunem na dolnej powierzchni spodniej uszczelnienia (Rys.1,2).

W momencie występowania nieszczelność dochodzi do zwarcia. Moduł detektora jest podłączony do dwóch sond ręcznych, które utrzymywane w kontakcie z powierzchnią dachu kierują na miejsce przecieku. Proces przebiega niezależnie od pokrycia warstwy uszczelniającej żwirem lub warstwą zieleni. Konieczne jest jedynie zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności. Badania muszą być prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych techników. Ich wiedza i doświadczenie pozwalają na odpowiednią interpretację wyników i dokładne wskazanie miejsca przecieku.

Typowe rodzaje dachów na których możemy stosować metodę Leopoman

Dach żelbetowy Beton charakteryzuje się wysoką zawartością wody. Nawet kiedy podłoże betonowe jest suche to zawartość wody w materiale wystarcza o przeprowadzenia pomiarów.

Dach stalowy Konstrukcja stalowa pod hydroizolacją stanowi idealne warunki do przeprowadzenia pomiarów.

Dach drewniany Chociaż konstrukcja dachu jest nieprzewodząca prąd, badanie metodą Leopoma jest możliwa. Należy w odpowiedni sposób podłączyć pętle obwodowe generatora impulsów.

Metoda elektryczna na sucho przy użyciu przenośnego generatora prądu

Do najbardziej zawansowanej techniki pomiaru nieszczelności pokrycia dachu zalicza się metodę elektryczną przy użyciu przenośnego generatora prądu. Zestawy testowe oferowane przez Naszą firmę pozwalają szybko i skutecznie sprawdzić poprawność wykonania nieprzewodzących warstw hydroizolacji oraz określić dla materiałów porowatych jego wady w strukturze. Oferowana technika pomiarowa jest szeroko stosowana przez wiele lat w przemyśle petrochemiczny, lotniczym, budowlanym, instalacyjnym oraz tworzyw sztucznych.

Podczas prowadzenia badań, powierzchnia dachu musi być sucha. Uwzględniając grubość hydroizolacji obliczamy prawidłowe napięcie pomiarowe. Napięcie w czasie prowadzenia próby należy odpowiednio regulować w zależności od miejsca prowadzenia badania aby materiał nie uległ uszkodzeniu.

Lokalizacja uszkodzenia membrany odbywa się za pomocą elektrody z brązu z luminoforem lub specjalnej rolki do gładkich powierzchni. Metoda związana jest z wytrzymałością dielektryczną tzn. natężenia jednorodnego pola elektrycznego, przy której następuje przebicie dielektryka, po przekroczeniu tej wartości dielektryk zaczyna przewodzić. Przekroczenie najczęściej powoduje zniszczenie materiału na skutek przegrzania dlatego ważne jest odpowiednie ustawienie wartości napięcia pomiarowego.

Typowe rodzaje dachów na których możemy stosować metodę elektryczną za pomocą przenośnego generatora prądu

Dach żelbetowy Beton charakteryzuje się wysoką zawartością wody. Nawet kiedy podłoże betonowe jest suche to wilgotność materiału jest wystarczająca do przeprowadzenia pomiarów pod kątem wycieków. Dziury w membranie pozwalają zamknąć obwód elektryczny za pomocą betonu i wywołać alarm czujki.

Dach stalowy Konstrukcja stalowa pod hydroizolacją prowadzi do zamknięcia obwodu, wyzwalając alarm generatora.

Dach drewniany Chociaż konstrukcja dachu jest nieprzewodząca prąd, badanie metodą elektryczna na sucho jest możliwe. Należy w odpowiedni sposób podłączyć kabel zamykający obwód elektryczny. Oferowana technika pomiarowa charakteryzuje się wyjątkową dokładnością otrzymanych wyników.